Připravujeme po skončení vládních nařízení a zajištění bezpečného fungování společnosti.